Kitaplar Toplu Alım » ELS-WORKSHEETS Freshman

ELS-WORKSHEETS Freshman
(Toplu Alım)

Adet :
ÖDEME PLANI  
Peşin  

60.00 TL

Bonus Card 15.00 TL x 4 Taksit

60.00 TL

Bonus Card 10.80 TL x 6 Taksit

64.80 TL

Bonus Card 8.55 TL x 8 Taksit

68.40 TL

 
10 ve üzeri alımlar için geçerlidir.
 
ELS-WORKSHEETS, dört kitaptan oluşan bir seridir. Bu dört kitap öğrenciyi başlangıç Düzeyi'nden alıp Orta Düzey'e taşımaktadır. ELS-WORKSHEETS, dört yıllık lise sisteminde hazırlık sınıflarının kaldırılması dikkate alınarak, yeni sistemin müfredatına göre revize edilmiş ve sayfa sayısı artırılmıştır. Yapılan revizyonlarla ELS-WORKSHEETS, düz liselerin yanı sıra, Anadolu liselerinde, özel okullarda ve üniversite ve yüksekokulların hazırlık sınıflarında izlenmeye uygun hale getirilmiştir. Yayının hazırlanmasında ve revizyonunda, M.E.B'nın bu okullar için öngördüğü müfredat programı ve okullarda yaygın olarak izlenen kitapların içerikleri temel alınmıştır. Grammar-Reading-Vocabulary alanlarında çok çeşitli ve bol alıştırma verilerek öğrencilerin edindikleri bilgileri pekiştirmeleri, İngilizce öğrenirken karşılaştıkları güçlüklerin daha kolay üstesinden gelmeleri amaçlanmıştır. Dil öğreniminde görselliğin önemi dikkate alınarak kitaplardaki egzersiz ve aktiviteler, kuşe kağıda basılmış renkli, ilgi çekici ve öğretici resimlerle desteklenmiştir. ELS-WORKSHEETS'i toplu olarak sınıfıyla birlikte izleyecek öğretmen arkadaşlarımız için, içinde çeşitli aktivitelerin, "worksheet"lerin, "quiz"lerin ve testlerin yer aldığı "Teacher's File" hazırlanmıştır. ELS-WORKSHEETS'in okullarda daha rahat izlenebilmesi için, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 13.11.1998 tarih, 13577 sayılı kararı ile onay alınmıştır. ELS-WORKSHEETS Freshman, dört kitaptan oluşan ELS-WORKSHEETS serisinin birinci kitabıdır. Kitaptaki konularla ve egzersizlerle bütünleştirilmiş, kuşe kağıda renkli olarak basılmış 18 resim içeren Freshman's Pictorial ile bir takımdır. 
 
 
            CONTENTS
 
 
Unit 1  To be: am, is, are
            Personal Pronouns
            and Possessive Adjectives
            Question Types and Question Words
            (who/what/where/how old)   
            Numbers/Colours/Occupations/Hobbies
            Countries/Nationalities
            Giving addresses and Phone Numbers
            in/from/at (place
 
 
Unit 2  Singular/Plural        
            this, these/that, those
            Prepositions of place 
                         
Unit  3  Possessive   ('s)    
            have got/has got     
            Questions with who
            How many    
            Possessive Pronouns        
            Talking about appearances
 
 
Unit  4  Telling the time                                         
            Ordinal numbers (first, second, etc.)        
            Days of the week/Months   
            Telling dates
            Prepositions of time and place  
 
 
Unit  5  There is/there are             
            Expressing the positions of buildings in relation to each other
            Prepositions: opposite, next to, behind, in front of, etc.
            Talking about the plan of a house
            Pieces of furniture
            a, an, some, any, how many                     
 
            REVISION TEST 1 
 
Unit  6  Imperatives            
            Giving directions
            Object Pronouns      
            a, an, the 
 
 
Unit  7  can/can't (ability)  
            Linking words: because, so, and, but
            can (permission)
            can't/be not allowed to  (prohibition)        
            must/mustn't 
 
 
Unit  8  Nouns: countable/uncountable    
            some, any, a lot of, much, many  
            How many/How much        
            can (request)/would like     
            one/ones (substitute words)          
             
Unit  9  Present Continuous          
            Seasons/Items of clothing
            too/either 
 
 
Unit  10  Simple Present   
            Expressions of sequence: first, then, next, after that, finally
            Frequency adverbs
            Habits/likes/dislikes            
            Neither do I/So do I, etc.                                                   
 
                                   REVISION TEST 2                        
                                   TEST YOUR VOCABULARY 1
 
 
Unit  11 Simple Present or Present Continuous            
            Non-progressive verbs       
            Present Continuous with a future meaning          
            Questions with who, Wh- questions 
 
 
Unit  12 Simple Past: to be: was/were     
            Questions with where                     
            there was/there were
            used to/didn't use to           
            ago /in 
 
 
Unit  13 Simple Past (regular verbs
 
 
Unit  14  Simple Past (irregular verbs)   
            Revision of expressions of sequence: first, then, next, after that, finally 
 
 
Unit  15 Simple Past (Question forms) 
 
 
Unit  16 REVISION OF TENSES
            Simple Present        
            Present Continuous            
            Simple Past
            Wh- questions 
                       
                                   REVISION TEST 3                        
                                   TEST YOUR VOCABULARY 2
 
 
Unit  17 Making suggestions: Let's, Why don't we...?,
            How/What about...?, Shall we...?, I/We could... 
            Agreeing/disagreeing with suggestions: I'd rather 
            Permission/possibility: can/can't
            Asking/giving/refusing permission           
            Asking for and explaining reasons           
            Why/because/so 
 
 
Unit  18 Expressing obligation/Lack of obligation
            have to (had to)/don't have to (didn't have to)
            not allowed to/can't (couldn't)/must/mustn't       
            Talking about rules and laws
            Giving directions 
 
 
Unit  19 Order of Adjectives
            Comparative and Superlative forms of adjectives         
            as...as/so...as/the same...as
            How and What (How wide is...?/What's the width...?)
            Comparative and Superlative forms with Quantifiers
 
 
 Unit  20 Adverbs               
                                  
                                   REVISION TEST 4                        
                                   TEST YOUR VOCABULARY 3
           
                        TEST YOURSELF  1                    
                        TEST YOURSELF  2                    
                        TEST YOURSELF  3                                            
                        TEST YOURSELF  4

Yorumlarınız

Yorumlarınız bizim için önemlidir.
Yorumlarınız için lütfen tıklayınız.

Korsan Bildirim Hattı

Yasal açıklama için lütfen tıklayınız.
Korsan yayın bildirimi için lütfen tıklayınız.