Kitaplar Toplu Alım » ELS-WORKSHEETS Senior

ELS-WORKSHEETS Senior
(Toplu Alım)

Adet :
ÖDEME PLANI  
Peşin  

60.00 TL

Bonus Card 15.00 TL x 4 Taksit

60.00 TL

Bonus Card 10.80 TL x 6 Taksit

64.80 TL

Bonus Card 8.55 TL x 8 Taksit

68.40 TL


 
10 ve üzeri alımlar için geçerlidir. 
 
ELS-WORKSHEETS, dört kitaptan oluşan bir seridir. Bu dört kitap öğrenciyi başlangıç Düzeyi'nden alıp Orta Düzey'e taşımaktadır. E LS-WORKSHEETS, dört yıllık lise sisteminde hazırlık sınıflarının kaldırılması dikkate alınarak, yeni sistemin müfredatına göre revize edilmiş ve sayfa sayısı artırılmıştır. Yapılan revizyonlarla ELS-WORKSHEETS, düz liselerin yanı sıra, Anadolu liselerinde, özel okullarda ve üniversite ve yüksekokulların hazırlık sınıflarında izlenmeye uygun hale getirilmiştir. Yayının hazırlanmasında ve revizyonunda, M.E.B'nın bu okullar için öngördüğü müfredat programı ve okullarda yaygın olarak izlenen kitapların içerikleri temel alınmıştır. Grammar-Reading-Vocabulary alanlarında çok çeşitli ve bol alıştırma verilerek öğrencilerin edindikleri bilgileri pekiştirmeleri, İngilizce öğrenirken karşılaştıkları güçlüklerin daha kolay üstesinden gelmeleri amaçlanmıştır. Dil öğreniminde görselliğin önemi dikkate alınarak kitaplardaki egzersiz ve aktiviteler, kuşe kağıda basılmış renkli, ilgi çekici ve öğretici resimlerle desteklenmiştir. ELS-WORKSHEETS'i toplu olarak sınıfıyla birlikte izleyecek öğretmen arkadaşlarımız için, içinde çeşitli aktivitelerin, "worksheet"lerin, "quiz"lerin ve testlerin yer aldığı "Teacher's File" hazırlanmıştır. ELS-WORKSHEETS'in okullarda daha rahat izlenebilmesi için, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 13.11.1998 tarih, 13577 sayılı kararı ile onay alınmıştır. ELS-WORKSHEETS Senior, ELS-WORKSHEETS serisinin dördüncü ve son kitabıdır. Kitabın sonunda, kitaptaki konularla ve egzersizlerle bütünleştirilmiş, kuşe kağıda renkli olarak basılmış resimler yer almaktadır.
 
 
 
CONTENTS
 
 
Unit  1 Grammar Revision  
 
 
Unit  2 PRESENT TENSES         
            Simple Present        
            Present Continuous            
            Non-progressive verbs 
 
 
Unit  3 FUTURE TENSES 
 
 
Unit  4 PAST TENSES      
            Simple Past
            Past Continuous 
 
 
Unit  5 PERFECT TENSES         
            Present Perfect       
            Present Perfect Continuous          
            Past Perfect             
            Past Perfect Continuous    
                                              
                                   REVISION TEST 1                        
                                   TEST YOUR VOCABULARY 1
 
 
Unit  6 Simple and Perfect Modals 
 
 
Unit  7 Present and past participles as adjectives
 
Unit  8 Adjective and adverb structures              
            too/enough   
            so...that/such...that 
 
 
Unit  9 Gerunds and Infinitives      
            Infinitive with or without "to"            
            Infinitive after adjectives     
            Gerund after prepositions 
 
 
Unit 10 Causatives 
                       
                                   REVISION TEST 2                        
                                   TEST YOUR VOCABULARY 2
 
 
Unit  11 Relative Clauses (defining)       
            that/which/who/whose/where         
            Contact clauses 
 
 
Unit  12 Relative Clauses (Non-defining
 
 
Unit  13 Noun Clauses (as objects)
 
Unit  14 Conditionals (Type 1-2-3)          
            Wish Clauses (I wish/If only
 
 
Unit  15 Connectors and Conjunctions    
            but, and, or, so, because, after, before, etc.                   
                                  
                                   REVISION TEST 3                        
                                   TEST YOUR VOCABULARY 3
 
 
Unit  16 Prepositional Phrases    
            on time, in a hurry, by mistake, etc.        
            Phrasal Verbs  
 
 
Unit  17 Vocabulary Building 
 
 
Unit  18 Synonyms and Antonyms           
            Prefixes of Negation
            (un-, dis-, in-, im-, il-, ir-)    
            Negatives with  -less 
 
 
Unit  19 Confusing Verbs  
             Confusing Word Pairs 
 
 
Unit 20 GENERAL REVISION
                                  
                                   REVISION TEST 4
                                   TEST YOUR VOCABULARY 4
 
                        TEST YOURSELF  1                                           
                        TEST YOURSELF  2                                           
                        TEST YOURSELF  3                                           
                        TEST YOURSELF  4

Yorumlarınız

Yorumlarınız bizim için önemlidir.
Yorumlarınız için lütfen tıklayınız.

Korsan Bildirim Hattı

Yasal açıklama için lütfen tıklayınız.
Korsan yayın bildirimi için lütfen tıklayınız.