Kitaplar Tek Alım » ELS-WORKSHEETS Sophomore

ELS-WORKSHEETS Sophomore
(Tek Alım)

Adet :
ÖDEME PLANI  
Peşin  

85.00 TL

Bonus Card 21.25 TL x 4 Taksit

85.00 TL

Bonus Card 15.30 TL x 6 Taksit

91,80 TL

Bonus Card 12.11 TL x 8 Taksit

96,90 TL


 
ELS-WORKSHEETS, dört kitaptan oluşan bir seridir. Bu dört kitap öğrenciyi başlangıç Düzeyi'nden alıp Orta Düzey'e taşımaktadır. ELS-WORKSHEETS, dört yıllık lise sisteminde hazırlık sınıflarının kaldırılması dikkate alınarak, yeni sistemin müfredatına göre revize edilmiş ve sayfa sayısı artırılmıştır. Yapılan revizyonlarla ELS-WORKSHEETS, düz liselerin yanı sıra, Anadolu liselerinde, özel okullarda ve üniversite ve yüksekokulların hazırlık sınıflarında izlenmeye uygun hale getirilmiştir. Yayının hazırlanmasında ve revizyonunda, M.E.B'nın bu okullar için öngördüğü müfredat programı ve okullarda yaygın olarak izlenen kitapların içerikleri temel alınmıştır. Grammar-Reading-Vocabulary alanlarında çok çeşitli ve bol alıştırma verilerek öğrencilerin edindikleri bilgileri pekiştirmeleri, İngilizce öğrenirken karşılaştıkları güçlüklerin daha kolay üstesinden gelmeleri amaçlanmıştır. Dil öğreniminde görselliğin önemi dikkate alınarak kitaplardaki egzersiz ve aktiviteler, kuşe kağıda basılmış renkli, ilgi çekici ve öğretici resimlerle desteklenmiştir. ELS-WORKSHEETS'i toplu olarak sınıfıyla birlikte izleyecek öğretmen arkadaşlarımız için, içinde çeşitli aktivitelerin, "worksheet"lerin, "quiz"lerin ve testlerin yer aldığı "Teacher's File" hazırlanmıştır. ELS-WORKSHEETS'in okullarda daha rahat izlenebilmesi için, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 13.11.1998 tarih, 13577 sayılı kararı ile onay alınmıştır. ELS-WORKSHEETS Sophomore, ELS-WORKSHEETS serisinin ikinci kitabıdır. Kitabın sonunda, kitaptaki konularla ve egzersizlerle bütünleştirilmiş, kuşe kağıda renkli olarak basılmış resimler yer almaktadır.
 
 
 
CONTENTS
 
Unit  1 going to Future (plans/intentions)           
            for + time phrase/How long?         
            Expressing purpose 
 
 
Unit  2 going to Future 
            (Future predictions with strong evidence in the present)
 
 
Unit  3 Simple Future: will/won't 
 
 
Unit  4 going to Future or Simple Future (will/won't)
 
Unit  5 REVISION OF TENSES   
            Simple Present        
            Present Continuous            
            Simple Past
            Future (going to/will)           
            Questions with how often   
            Expressing frequency of actions   
            Question Tags 
                       
                                   REVISION TEST 1                        
                                   TEST YOUR VOCABULARY  1
 
Unit  6 Indefinite pronouns            
            Prepositions            
            -ing Constructions
 
Unit  7 Simple Past and Past Continuous          
            When/While sentences
            As/Just as 
 
 
Unit  8 Present Perfect Simple     
            Talking about previous experiences        
            Simple Past (with a definite time in the past)     
            Present Perfect Simple      
            Talking about past actions with results in the present    
             
Unit  9 Present Perfect Simple (with for/since)  
            Simple Past (with ago)       
            Questions with when/how long 
 
 
Unit  10 REVISION OF TENSES
            Simple Present        
            Present Continuous            
            Simple Past
            Past Continuous      
            Present Perfect 
                       
                                   REVISION TEST 2                        
                                   TEST YOUR VOCABULARY 2
 
 
Unit  11 Describing people and places  
            Comparing and contrasting climates of different places           
            quite, very 
 
 
Unit  12 Comparative and Superlative forms of
            Adjectives and Adverbs 
 
 
Unit  13 The Passive         
            Simple Present/Simple Past
 
Unit  14 The Passive         
            Present Continuous/Past Continuous 
 
 
Unit  15 The Passive         
            Present Perfect
            Future (going to/will)                                                           
 
                                   REVISION TEST 3                        
                                   TEST YOUR VOCABULARY  3
 
Unit  16 Modals      
            Ability: can/could/be able to          
            Obligation: have to/must/mustn't/needn't           
            Advisability: should
            Possibility: must/may (not)/can't  
            Preference: would rather/would prefer     
            Passive with Modals 
 
 
Unit  17 Question Tags      
            too and either          
            so and nor/neither   
            I think so, I hope not, etc
 
 
Unit  18 Quantifiers                                   
            a few, a little, too many, too much, etc
 
 
Unit  19 Present Perfect Continuous       
            since, for, how long
            Present Perfect Simple or Continuous 
 
 
Unit  20 Gerunds and Infinitives                                                   
 
                                   REVISION TEST 4                        
                                   TEST YOUR VOCABULARY 4 
           
                        TEST YOURSELF   1                                          
                        TEST YOURSELF   2                                          
                        TEST YOURSELF   3                                          
                        TEST YOURSELF   4

Yorumlarınız

Yorumlarınız bizim için önemlidir.
Yorumlarınız için lütfen tıklayınız.

Korsan Bildirim Hattı

Yasal açıklama için lütfen tıklayınız.
Korsan yayın bildirimi için lütfen tıklayınız.